Đèn Tuýp LED tiết kiệm điện

Tuýp LED tiết kiệm điện là sản phẩm thay thế suất sắc cho bóng tuýp huỳnh quang thông thường

Khả năng tiết kiệm hơn 50% so với đèn tuýp thông thường.

Việc sử dụng lắp đặt và thay thế cho tuyp huỳnh quang thông thường cũng vô cùng đơn giản.

Sản phẩm Đèn tuýp LED được trưng bày tại: http://www.dentot.com/danh-muc/tuyp-led/

den tuyp led tiet kiem dien

den tuyp led tiet kiem dien